Nedenstående graf viser indekstal for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fra 1. kvartal 2017 frem til idag, fordelt efter aldersgrupper. Indekstallene er beregnet ud fra de seneste befolkningstal fra Danmarks Statistik, der er hentet d. 30. juli 2023 fra: https://www.statistikbanken.dk/folk1a. Indekstallene er angivet således, at 100% svarer til befolkningstallet i den pågældende gruppe i 1. kvartal 2017.

Ud fra grafen kan man se, at antallet af 0-17 årige er faldet henover perioden, men også at antallet af 18-24 årige er faldet endnu kraftigere. For de 25-44 årige nåede tallet for 2. kvartal 2022 tilbage til samme niveau som i 1. kvartal 2017, efter at have lagt under dette i de foregående år. Der ses en jævn stigning i antallet af 45-64 årige henover perioden, og en kraftig stigning i antallet af personer i gruppen der er 65 år eller ældre.   

Nedenstående grafer viser tilsvarende indekstal, men nu i en sammenligning af udviklingen i Randers med hvad der ses for de tilsvarende aldersgrupper i hhv. Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Århus. Hver aldersgruppe er vist på en graf for sig af hensyn til overskueligheden, bortset fra den øverste af graferne, som viser udviklingen i den samlede befolkning for de enkelte kommuner.

Som de fremgår af graferne ligger befolkningstilvæksten i Randers generelt i den lave ende sammenlignet med de ovennævnte østjyske kommuner – dog er de 45-64 årige en undtagelse, hvor Randers ligger nogenlunde midt i feltet.