Nedenstående graf viser indekstal for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fra 1. kvartal 2016 frem til idag, fordelt efter aldersgrupper. Indekstallene er beregnet ud fra de seneste befolkningstal fra Danmarks Statistik, der er hentet d. 1. marts 2022 fra: https://www.statistikbanken.dk/folk1a. Indekstallene er angivet således, at 100% svarer til befolkningstallet i den pågældende gruppe i 1. kvartal 2016.

Ud fra grafen kan man se, at antallet af 0-17 årige er faldet henover perioden, men også at antallet af 18-24 årige er faldet endnu kraftigere. For de 25-44 årige når tallet for 1. kvartal 2022 tilbage til samme niveau som i 1. kvartal 2016, efter at have lagt under dette i de foregående år. Der ses en jævn stigning i antallet af 45-64 årige henover perioden, og en kraftig stigning i antallet af personer i gruppen der er 65 år eller ældre.   

RANDERS - BEFOLKNING - INDEKSTAL

Nedenstående grafer viser tilsvarende indekstal, men nu i en sammenligning af udviklingen i Randers med hvad der ses for de tilsvarende aldersgrupper i hhv. Århus, Silkeborg og Horsens. Hver aldersgruppe er vist på en graf for sig af hensyn til overskueligheden.