Nedenstående analyse blev oprindeligt lavet i foråret 2022, hvor de senest tilgængelige tal var for 1. kvartal 2022. Vi har nu opdateret talmaterialet, så det inkluderer tal op til 2. kvartal 2023. Dette ændrer desværre ikke på konklusionen af analysen.

Der har med rette været en del fokus på en positiv udvikling i tilflytningen til Randers fra Århus. Vi har kigget på de seneste flytte- og befolkningstal fra Danmarks Statistik, for at vurdere hvordan Randers står konkurrencemæssigt i kampen om tilflyttere til de østjyske kommuner.

Universitetsbyerne Århus og Aalborg samt Favrskov er de kommuner, hvorfra og -til der flytter flest til/fra Randers Kommune. Nettotilflytningen i perioden fra 2017-2022 til Randers fra disse kommuner ses på individuelle grafer nedenfor – og endvidere vises en samlet graf for Norddjurs, Syddjurs og Mariagerfjord kommuner. 

På graferne for Århus og Aalborg er aldersgruppen 19-23 år fremhævet med rødt – der ses i disse aldersgrupper en kraftigt netto-fraflytning fra Randers, hvilket givetvist skyldes unge, der søger mod uddannelser. Tilsvarende er aldersgrupperne 0-3 år og 25-34 år fremhævet med grønt – der ses en væsentlig netto-tilflytning til Randers for disse aldersgrupper, svarende til nogle færdiguddannede (og i deres små børn) flytter væk fra universitetsbyerne – sikkert efter endt uddannelse og/eller etablering som småbørnsfamilier. 

Nedenfor ses grafer med indekstal (1K2017 = 100%), der viser, hvordan udviklingen for aldersgrupperne 0-3 år, 0-6 år, 19-23 år og 25-34 år har været i Randers Kommune sammenlignet med andre østjyske kommuner.  

Selvom udviklingen i forhold til børne familier isoleret set går positiv retning i Randers Kommune, ses det også ud fra graferne at Randers Kommune oplever lavere vækst for børnefamilier og større fraflytning af 19-23 årige end de fleste andre østjyske kommuner.  

Man må derfor konkludere, at Randers Kommune – til trods for en positiv udvikling målt på kommunens egne befolkningstal – ser ud til at halte bagefter mange af de øvrige østjyske kommuner i kampen om at fastholde de unge og tiltrække de yngste børnefamilier.