Der har med rette været en del fokus på en positiv udvikling i tilflytningen til Randers fra Århus. Vi har kigget på de seneste flytte- og befolkningstal fra Danmarks Statistik, for at vurdere hvordan Randers står konkurrencemæssigt i kampen om tilflyttere til de østjyske kommuner.

Universitetsbyerne Århus og Aalborg samt Favrskov er de kommuner, hvorfra og -til der flytter flest til/fra Randers Kommune. Nettotilflytningen i perioden fra 2016-2021til Randers fra disse kommuner ses på individuelle grafer nedenfor – og endvidere vises en samlet graf for Norddjurs, Syddjurs og Mariagerfjord kommuner. 

På graferne for Århus og Aalborg er aldersgruppen 19-23 år fremhævet med rødt – der ses i disse aldersgrupper en kraftigt netto-fraflytning fra Randers, hvilket givetvist skyldes unge, der søger mod uddannelser. Tilsvarende er aldersgrupperne 0-3 år og 25-34 år fremhævet med grønt – der ses en væsentlig netto-tilflytning til Randers for disse aldersgrupper, svarende til nogle færdiguddannede (og i deres små børn) flytter væk fra universitetsbyerne – sikkert efter endt uddannelse og/eller etablering som småbørnsfamilier. 

Nedenfor ses grafer med indekstal (1K2016 = 100%), der viser, hvordan udviklingen for aldersgrupperne 0-3 år, 0-6 år, 19-23 år og 25-34 år har været i Randers Kommune sammenlignet med andre østjyske kommuner.  

Selvom udviklingen i forhold til børne familier isoleret set går positiv retning i Randers Kommune, ses det også ud fra graferne at Randers Kommune oplever lavere vækst for børnefamilier og større fraflytning af 19-23 årige end de fleste andre østjyske kommuner.  

Man må derfor konkludere, at Randers Kommune – til trods for en positiv udvikling målt på kommunens egne befolkningstal – ser ud til at halte bagefter mange af de øvrige østjyske kommuner i kampen om at fastholde de unge og tiltrække de yngste børnefamilier.