BYRÅDSMØDE 31. JANUAR 2022 – INDLÆG & SPØRGSMÅL FRA ØSTBROEN
 
For at gøre det så nemt som muligt at høre de spørgsmål og indlæg, som ØSTBROEN havde med til det første møde i det nye byråd d. 31. januar 2022, har vi nedenfor lavet links, så man kan hoppe direkte til de relevante steder i den mere end 6 timer lange optagelse fra byrådsmødet. Der er også links direkte til de relevante punkter i referatet fra byrådsmødet. 
 
Vi har placeret de punkter, der direkte relaterer sig til vores mærkesag øverst, og placeret øvrige punkter nederst.
 
PUNKTER VEDR. VORES MÆRKESAG
 
Punkt 77: Svar til Ankestyrelsen vedr. klage af Erik Bo Andersen

 
Lydoptagelse fra debatten: 
 
 
Kommentar fra Peter Møller Kjeldsen: https://youtu.be/CtknergRlWM?t=15627
 
Punkt 87: Spørgsmål fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om klapbro/dæmning ved det nordlige havnebassin
 
Lydoptagelse fra debatten: 
 
 
Kommentar fra Erik Bo Andersen: https://youtu.be/CtknergRlWM?t=20881
 
Kommentar fra Erik Bo Andersen: https://youtu.be/CtknergRlWM?t=21284
 
Punkt 88: Spørgsmål fra Peter Møller Kjeldsen, Østbroen, om Klimabroen og Østbroen
 
Lydoptagelse fra debatten: 
 
 
Kommentar fra Peter Møller Kjeldsen: https://youtu.be/CtknergRlWM?t=21625
 
Kommentar fra Erik Bo Andersen: https://youtu.be/CtknergRlWM?t=21800
 
Kommentar fra Erik Bo Andersen: https://youtu.be/CtknergRlWM?t=22088
 
Punkt 92: Forslag fra Erik Bo Andersen, Østbroen, i relation til Ankestyrelsens afgørelse i sag om aktindsigt


 
Lydoptagelse fra debatten: 
 
 
Kommentar fra Erik Bo Andersen: https://youtu.be/CtknergRlWM?t=23710
 
Kommentar fra Peter Møller Kjeldsen: https://youtu.be/CtknergRlWM?t=23947
 
 
UDVALGTE ØVRIGE PUNKTER
 
Punkt 2: Procedurespørgsmål
 
 
Lydoptagelse fra debatten: 
 
 

Kommentar fra Erik Bo Andersen: https://youtu.be/CtknergRlWM?t=3886

Punkt 67: Kommisorium til boligplan 2023-2033

Referat: https://dagsordener.randers.dk/vis?id=9a71653b-7668-4966-899d-87b08c1d4981&iframe=true&punktid=f672b266-c210-49e4-a73a-86a462fdd4cd

Lydoptagelse fra debatten: 

Start på punkt 67: https://youtu.be/CtknergRlWM?t=6337

Kommentar fra Erik Bo Andersen: https://youtu.be/CtknergRlWM?t=6435

Punkt 68: Helhedsplan for Udbyhøj Lystbådehavn 2021 

Referat: https://dagsordener.randers.dk/vis?id=9a71653b-7668-4966-899d-87b08c1d4981&iframe=true&punktid=75ba67bd-1c09-454e-b8f6-f0e1ee140b6b

Lydoptagelse fra debatten: 

Start på punkt 68: https://youtu.be/CtknergRlWM?t=7492

Kommentar fra Christina Kjærsgaard: https://youtu.be/CtknergRlWM?t=7792

Punkt 69: FNs verdensmål tilføjes i Strategi for udvikling af idrætsfaciliteter i Randers Kommune
Punkt 70: Konference om fordeling af anlægsmidler til faciliteter på fritidsområdet 2022-2025

(Punkt 69 og 70 blev sambehandlet)

Referat: 
https://dagsordener.randers.dk/vis?id=9a71653b-7668-4966-899d-87b08c1d4981&iframe=true&punktid=06baf42c-6d38-4af9-a957-cd5eb45e3974
https://dagsordener.randers.dk/vis?id=9a71653b-7668-4966-899d-87b08c1d4981&iframe=true&punktid=86837e0f-d47f-40b1-887f-7316ebf2c3a4

Lydoptagelse fra debatten: 

Start på punkterne 69&70: https://youtu.be/CtknergRlWM?t=7979

Kommentar fra Christina Kjærsgaard: https://youtu.be/CtknergRlWM?t=8266

 
Punkt 74: Forbedrede forhold for svage trafikanter m.m. på Tørvebryggen, Havnegade – formel vedtagelse af ændret anvendelser af midler fra ”Sydbyen Cykler”
 
 
Lydoptagelse fra debatten: 
 
 
Kommentar fra Erik Bo Andersen: https://youtu.be/CtknergRlWM?t=8912
 
Kommentar fra Erik Bo Andersen: https://youtu.be/CtknergRlWM?t=9577
 
Punkt 75: Parkeringsstrategi
 
 
Lydoptagelse fra debatten: 
 
 
Kommentar fra Erik Bo Andersen: https://youtu.be/CtknergRlWM?t=9758
 
Kommentar fra Peter Møller Kjeldsen: https://youtu.be/CtknergRlWM?t=11425
 
Punkt 76: Godkendelse af helhedsplanen for Gudenå

Referat: https://dagsordener.randers.dk/vis?id=9a71653b-7668-4966-899d-87b08c1d4981&iframe=true&punktid=c8d59cfe-bf24-4d9c-8d7f-e646ce0aac8d

Lydoptagelse fra debatten: 
 
 
Kommentar fra Peter Møller Kjeldsen: https://youtu.be/CtknergRlWM?t=12424
 
Punkt 79: Orientering om styringsdialoger 2021

Referat: https://dagsordener.randers.dk/vis?id=9a71653b-7668-4966-899d-87b08c1d4981&iframe=true&punktid=0923710a-1d09-46cb-8234-7f58d01f52c9

 
Lydoptagelse fra debatten: 
 

Kommentar fra Erik Bo Andersen: https://youtu.be/CtknergRlWM?t=16116

 
Kommentar fra Erik Bo Andersen: https://youtu.be/CtknergRlWM?t=16777
 
Punkt 82: Lejlighedsbrug af regnbuesymbolet i Randers Kommune

Referat: https://dagsordener.randers.dk/vis?id=9a71653b-7668-4966-899d-87b08c1d4981&iframe=true&punktid=d721e4f1-9302-4a82-a0ca-89c131ec2364

 
Lydoptagelse fra debatten: 
 
 
Kommentar fra Erik Bo Andersen: https://youtu.be/CtknergRlWM?t=17015

Punkt 83: Oprettelse af §17 stk. 4 udvalg om bæredygtig udvikling i Flodbyen og Randers Kommune

 
Lydoptagelse fra debatten: 
 
 
Kommentar fra Erik Bo Andersen: https://youtu.be/CtknergRlWM?t=18297
 
Punkt 84: Retningslinjer for kompetencen til politianmeldelser af byrådsmedlemmer m.m.
 
 
Lydoptagelse fra debatten: 
 
 
Kommentar fra Erik Bo Andersen: https://youtu.be/CtknergRlWM?t=18981
 
Kommentar fra Erik Bo Andersen: https://youtu.be/CtknergRlWM?t=20229
 
Punkt 89: Spørgsmål fra Mogens Nyholm, Radikale Venstre, om status på “særligt dyre enkeltsager”
 
Lydoptagelse fra debatten: 
 
 
Kommentar fra Erik Bo Andersen: https://youtu.be/CtknergRlWM?t=22890
 
Punkt 90: Spørgsmål fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, om whistleblower-ordningen
 
Lydoptagelse fra debatten: 
 
 
Kommentar fra Erik Bo Andersen: https://youtu.be/CtknergRlWM?t=23167