CHRISTINA LINDHOLM-HANSEN

27 63 71 76

Jeg er 46 år, født i Randers, vokset op i Vorup og nu bosat i Kristrup, Randers SØ. Jeg er gift og har en datter. Jeg er uddannet sygeplejerske og folkeskolelærer. Jeg har i 20 år arbejdet med mennesker.
Jeg er særlig optaget af kommunikation og dens betydning for hvordan mennesker lærer og kommer igennem livets forskellige situationer.
Til daglig er jeg underviser og vejleder/mentor på et uddannelsessted for unge med særlige udfordringer. Denne målgruppe brænder jeg især for.
Jeg har de seneste år nøje fulgt med i kommunens planer om Ny Havnevej og opførelsen af Klimabroen. Med flytningen af Randers Havn til Sydsiden, opførsel af Ny Havnevej og Klimabroen, vil det betyde en massiv forøgelse af trafikken gennem og tæt på Kristrup, Romalt, Paderup og Vorup. Kommunens planer vil få store og alvorlige konsekvenser for beboerne i Sydbyen. Det vil give store støj og forureningsgener. Trafiksikkerheden vil være væsentlig nedsat. Mange steder vil det ikke være sikkert at færdes som blød trafikant.
Trafikforøgelsen vil ikke kun ske på Ny Havnevej (Clausholmvej), men også som sivtrafik igennem hele Sydbyen.
Det vil ikke længere være rart og attraktivt at bo i Sydbyen. Huspriserne vil falde og de vil være svære at sælge. Jeg ønsker fokus på infrastrukturen i hele Randers by. Jeg ønsker en Østbro, så vi kan få trafikken udenom byen, så vi kan bevare de smukke og hyggelige bydele både syd og nord for fjorden.
Jeg ønsker en god og respektfuld kommunikation med borgerne i Randers. Jeg ønsker en større gennemsigtighed i de projekter, der udvikles i Randers. Der skal fremvises en fuld plantegning over ændringerne. Det er vigtigt, så borgerne kan forstå dets konsekvenser.
Jeg ønsker en bedre dialog med de borgere, der er direkte involverede i de ændringer, der vedtages. Borgerne skal høres, ikke kun som et punkt, der skal vinges af i en høringsrunde. De skal oprigtig lyttes til. De har ofte en viden, der er helt unik og ser måske tingene i et andet perspektiv end politikerne. Ofte går vigtig viden tabt, når involverede borgere ikke bliver lyttet til.
Se hvem jeg stiller op sammen med på LISTE Q – ØSTBROEN ved at klikke på billedet nedenfor: