Klimabroens linjeføring ender på nordsiden ved Udbyhøjvej, lige ved Bækkestiens sydside. Dette vil være en trafikal blindgyde, idet Udbyhøjvej og de omkringliggende veje slet ikke vil kunne håndtere trafikken fra Klimabroen.

En videreføring af vejen op igennem Bækkestien vil give forbindelse til både sygehuset og Ringboulevarden, hvilket vil være en oplagt løsning på den trafikale blindgyde, som Klimabroen skaber. Dette vil dog være meget upopulært blandt mange af byens borgere, hvilket kan ses af den store opbakning som foreningen Bevar Bækkestien har fået med mere end 2.600 medlemmer i skrivende stund (link til foreningens Facebook side: https://www.facebook.com/groups/bevarbaekkestien/)

Der er adskillige rapporter og udtalelser fra embedsmænd i politikere fra Randers Kommune, som viser at Bækkestien er i fare, hvis Klimabroen realiseres:

  • I Byen til Vandet – Forundersøgelse, udgiver af Randers Kommune og Realdania i juni 2015, er der på side 69 et kort, der viser en linieføring op igennem Bækkestien. På samme side står der: “Ved etableringen af Klimabroen skal det særligt undersøges, hvordan tilkoblingen af vejføringen nord for fjorden kan etableres, herunder tilkoblinger til Toldbodgade og Udbyhøjvej, samt videre nord herfor – f.eks ad P. Knudsensvej eller i den grønne kile langs Bækkelundstien”. Link til rapporten: https://www.randers.dk/media/5047/forundersoegelse-af-byen-til-vandet.pdf
  • Rambøll udarbejdede i maj 2017 et screeningsnotat for Randers Kommune med titlen: BILAG TIL UNDERSØGELSE AF NYE VEJE OG BROER I RANDERS MIDTBY – BYEN TIL VANDET – SCREENING AF KLIMABROLINJER. Følgende tekst vedr. forskellige linjeføringer af Klimabroen står på s. 24 (og gentages på s. 26 og s. 29): “Vejen ender mod nord ud i Udbyhøjvej med mulighed for fremtidig forlængelse gennem Ladegårdsbækken til Dronningborg Boulevard og videre til forlængelse til Ringboulevarden, hvilket på langt sigt sikrer den bedste tilgængelighed til byudviklingsområdet fra nord.” Screeningsnotatet er ikke tilgængeligt online, vi har fået adgang til det via aktindsigt.
  • Rambøll udarbejdede i september 2017 et notat til Randers Kommune med titlen: UNDERSØGELSE AF NYE VEJE OG BROER I RAN- DERS MIDTBY – BYEN TIL VANDET – BESKRIVELSE AF 3 VEJLINJER A F OG D. Følgende tekst vedr. forskellige linjeføringer af Klimabroen står på s. 36: “Vejen ender ud i Udbyhøjvej med mulighed for fremtidig forlængelse gennem Ladegårdsbækken til Dronningborg Boulevard og videre til forlængelse til Ringboulevarden, hvilket på langt sigt sikrer den bedste tilgængelighed til byudviklingsområdet fra nord.” Notatet er ikke tilgængeligt online, vi har fået adgang til det via aktindsigt.
  • Artikel i Randers Amtsavis d. 24. august 2020: Opdateret: Bækkestien er ikke i spil – lige nu. Denne artikel beskriver en udmelding fra Venstre om, at Bækkestien skal bevares, og formand for udviklingsudvalget i Randers Kommune, og Venstres borgmesterkandidat, Christian Brøns, udtaler i artiklen blandt andet at “Lige nu er det ikke på tegnebrættet, at vejføringen skal gå videre ad Bækkestien.” Artiklen skriver endvidere om Henning Jensen Nyhuus fra Socialdemokratiet, og næstformand i udviklingsudvalget, at han “…mener heller ikke, at Bækkestien skal indgå i overvejelserne, endnu i hvert fald. Først skal der laves andre trafikale tiltag, der sandsynligvis vil være tilstrækkelige.”, og han udtaler sig i artiklen om Venstres udmelding om Bækkestien med ordene “At Venstre kommer med sådan et udspil, lige efter at vi har haft sagen oppe i udviklingsudvalget, det er ren og skær valgpropaganda”. Link til artiklen: https://amtsavisen.dk/artikel/venstre-freder-bækkestien-når-klimabroen-kommer
Ovenstående materialer viser tydeligt, at Bækkestiens fremtid trues, såfremt Klimabroen realiseres. Videreførelsen op igennem Bækkestien er selvfølgelig kun nævnt som en mulighed, men det faktum at der ikke i disse rapporter eller noget andet sted er anført andre realistiske løsninger på den trafikale blindgyde, som Klimabroen vil skabe på Udbyhøjvej, peger på at dette er et meget realistisk scenarie.
 

Efter at foreningen Bevar Bækkestien har tydeliggjort den folkelige opbakning til at bevare Bækkestien, og efter at KV21 nærmer sig, er diverse politiske partier blevet mere “pro-Bækkestien”, og har haft travlt med at bedyre, at Bækkestien skam ikke er i fare. Der har været forslag fra politisk side om at se på muligheder for at frede Bækkestien, men her stiller vi os tvivlende overfor hvor stærk en garanti en fredning reelt vil give overfor den meget stærke Vejlov, som vi har i Danmark. Det er også værd at understrege, at der os bekendt ikke har været nogen reel modstand eller indsigelser fra diverse politiske partier overfor de rapporter, som vi refererer ovenfor.