Klimabroens dæmning i forhold til Gudenåens oprindelige udløb til Randers Fjord

Klimabroens dæmning er desværre placeret så uheldigt, at den spærrer for Gudenåens oprindelige udløb til Randers Fjord. Det oprindelige udløb gik i igennem det nuværende nordlige havnebassin, og det nuværende udløb af Gudenåen går via det kunstigt anlagte sydlige havnebassin. Randers Havn er omlagt af flere omgange, og fik sit nuværende udseende i begyndelsen af 1930’erne. På nedenstående kort kan man flytte “slideren” frem og tilbage, og sammenligne kort fra 1907 og 2023, og se hvordan Klimabroens dæmning er placeret i forhold til Gudenåens oprindelige udløb i Randers Fjord. 

 

IMG_1455IMG_1445

Kilder til kortmateriale: Se nederst på siden

Gudenåen er Danmarks endte flod – og når vi ønsker at beskytte og genoprette vores åer og vandløb, gælder dette vel også for udløbet af landets eneste flod? Hvis man på et tidspunkt vil genetablere Gudenåens forløb ved Randers – som det er sket med mange vandløb allerede, f.eks. med et aktuelt 100 mio kr projekt ved Kongeåen – vil en placering af en dæmning på tværs af det oprindelige udløb være et gigantisk skridt i den helt forkerte retning.

Det strategisk rigtige træk for Randers ville være at lave en plan, der på sigt kunne åbne op for, at vandet fra Gudenåen igen kunne flyde tæt forbi byens centrum på vejen ud i Randers Fjord. Dette ville være utroligt attraktivt og unikt i Danmark. Det er den slags varig differentiering baseret på byens historiske placering, som vil kunne forløse byens sande potentiale.

Planerne om istedet at omdanne det nordlige havnebassin til et regnvandsbassin er mildest talt visionsløse, når man ser på det potentiale, som Randers’ placering giver byen. Hvad vil værdisætningen være for boliger, der placeres op af stillestående vand i et regnvejrsbassin, sammenlignet med værdien af boliger med udsigt til rindende flodvand?

Kilder til kortmateriale: Det Kgl. Bibliotek – “Generalstabens Kort over Randers Kjøbstad Målt 1907” – http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object79799/da/); Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur – Skærmkortet marts 2023 – https://dataforsyningen.dk/data/962).