HENNING MORTENSEN

51 50 49 04

57 år ung, bor ved Langkastrup Randers SØ. Konsulent, maskinkonstruktør.

Interesserer mig meget for teknik, klima og miljø, derfor er jeg også fortaler for en Østbro frem for en ny bybro. 

Jeg ser med stor ærgrelse at kommunen er gået fra Østbro løsningen og i stedet arbejder på en ny bro inde i Randers indre by.

Trængslen forbliver således inde i byen hvor mange vil blive forudlempet med trafikken hvilket både indbefattet støj, støv, farlige trafikale situationer, øget co2 udledning pga af stor omvej af Randers NØ/ Djurslands trafikken.

Østbroen vil giver Randers NØ et stort udviklings potentieale, lige nu at stort set alle mindre byer i NØ under afvikling, NØ er seriøst udkantsdanmark og det ændre en ny bybro ikke meget på.

Regeringen arbejder på miljøzoner i de indre byer, så kan det ikke passe Randers fører en diametralt modsat politik.

Adgangen til nordhavnen skal bevares, mulighederne for dette havne bassin skal ikke begrænses, mulighederne skal stå åbne, man vil fortryde hvis man lukker af for erhvers- og fritidsskibe.

Hvordan trængslen kan lempes nu og her er ved bedre tilkørsel til motorvejen ved Randers C, samt flere p pladser syd for Randers Bro.

Hjemmeplejen skal passere trængsel trafikken mindst muligt, samt hjemmeplejen skal ikke bruge tiden på at kører rundt for at lede efter P pladser i midt byen.

Kommunen skal ikke være en del af afviklingen af kraftvarme værket, hvis værket kan levetids forlænges skal Randers kommune ikke stå i vejen, der skal skal ikke blandes skatte midler ind i Verdo’s økonomi, fjernvarme baseret på flis er faktisk meget klimavenligt da naturlig nedbrydning afgiver store mængder metan gas.

Se hvem jeg stiller op sammen med på LISTE Q – ØSTBROEN ved at klikke på billedet nedenfor: