Baggrundskortet der er anvendt kommer fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Klimabroens linjeføring og broens nordlige del, der udgøres af en dæmning, er påført dette kort på baggrund af kortmateriale fra Randers Kommunes hjemmeside:

Dernæst placeres et kort over Randers Havn anno 1880 – som er fundet med hjælp fra Randers Stadsarkiv – præcist ovenpå baggrundskortet (der er heldigvis en del gader og lignende, der gør det muligt at placere det ret præcist. Dermed får man følgende billede:

Til sidst fjernes baggrundskortet, og kortet fra 1880 roteres – hvorved man får denne oversigt over, hvor Klimabroens dæmning er placeret i forhold til Gudenåes oprindelige udløb til Randers Fjord:  

Endeligt skal det også påpeges, at der findes ældre kortmateriale, der også viser Gudenåens oprindelige udløb til Randers Fjord. Se f.eks. det detaljerede kort som Skipper Anders Gyllian udarbejdede i 1736 på foranledning af Kong Christian VI (ref: Det Kgl. Bibliotek):