Denne præsentation, som opsummerer mange af problemstillingerne omkring Klimabroen, blev sendt til alle medlemmer af Randers Byråd d. 19/12-20: Østbro vs Klimabro – 191220

Der er et meget vigtigt høringssvar, som indeholder udtalelser fra en DTU professor vedr. den samfundsøkonomiske analyse af Klimabroen – se høringssvaret her

Transportsektoren i Randers har peget på at Østbroen kan fjerne tung trafik fra Randers – se artikel med pressemeddelelse her

Der er et meget interessant projekt i gang i Aalborg omkring en 3. Limfjordsforbindelse, som på mange måder minder om Østbroen – bortset fra at projektet er væsentligt større (6,8 mia i 2017 priser – kan ses her), og forrentningen er lavere (jf. ovennævnte sammenligning som Kraka lavede i 2018 – kan også ses her) end de tilsvarende tal for Østbroen. Link til info om projektet kan findes her.