ØSTBROEN

Skærmbillede 2024-05-24 kl. 14.59.56
29891119

peter.moller.kjeldsen@randers.dk

Jeg er 53 år, er født, opvokset og bor Randers, er gift og har to voksne sønner. Uddannet civilingeniør fra Aalborg Universitet og Erhvervsforsker/Ph.d. fra DTU. 

Jeg brænder for at Randers skal investere i den rigtige infrastruktur, som grundlag for vækst og velfærd. Beslutninger om store investeringer i infrastruktur skal underbygges af objektive analyser og solide fakta. 

Klimabroen vil være en stor fejlinvestering, som vil medføre kaos ved den trafikale blindgyde på broens nordside – og derved true Bækkestiens eksistens, til trods for igangværende fredning. Tung trafik, trængsel, støj og forurening skal ud af Randers – ligesom man gør i andre byer. 

En Østbro – eller en tunnel samme sted – vil være en langt bedre investering for Randers Kommune. Dels fordi en rigtig ringsvejsløsning giver større vækstpotentiale. Og dels fordi Østbroen, i modsætningen til Klimabroen, forbinder statsveje og dermed kan søge finansiering via statslige infrastrukturmidler, så Randers Kommunes andel af investeringen bliver overkommelig.  

Planerne for Flodbyen Randers er visionsløse, i forhold til det potentiale, som Randers’ placering giver byen. Omdannelsen af Nordhavnen til et regnvejrsbassin med stillestående vand, og placeringen af et parkeringshus ved Brotoften, som tager det smukke udsyn over Den Blå Bro og Regnskoven er blot et par af eksemplerne på dette.

Det strategisk rigtige træk for Randers ville i stedet være at lave en plan, der på sigt kunne åbne op for, at vandet fra Gudenåen igen kunne flyde tæt forbi byens centrum på vejen ud i Randers Fjord. Dette ville være utroligt attraktivt og unikt i Danmark. Det er den slags varig differentiering baseret på byens historiske placering, som vil kunne forløse byens sande potentiale.

Hvad vil værdisætningen være for boliger, der placeres op af stillestående vand i et regnvejrsbassin, sammenlignet med værdien af boliger med udsigt til rindende flodvand?

Politisk er jeg social/liberal med fokus på erhvervs- og bosætningsmuligheder, og står for økonomisk ansvarlighed og gennemsigtighed. Dette kan blandt andet ses i mine indlæg om, hvorledes de seneste fem budgetter for Randers Kommune ikke overholder kommunens egne økonomiske styringsmål. Andre eksempler er de samfundsøkonomiske analyser af Klimabroen, og de pseudo-økonomiske beregninger, der lå til grund for beslutningen om Ringboulevardens forlængelse.

Artikel, TV2 Østjylland, 8. februar 2024

Elsket naturområde fredet – men formand frygter for fremtiden

Byrådsmøde d. 27. november 2023 – Punkt 387 / Byrådsmøde d. 18. december 2023 – Punkt 425 / Byrådsmøde 29. januar 2024 – Punkt 22

Forslag fra Peter Møller Kjeldsen, Østbroen, om anden vurdering vedrørende Rismøllegadekvarteret

Læserbrev, Amtsavisen, 29. januar 2024

Ny Dronningborghal: Budget reduceret med 15,4 millioner kroner

Af Peter Møller Kjeldsen

Læserbrev, Amtsavisen, 23. januar 2024

Nordic Waste: Hvem har ansvaret?

Af Peter Møller Kjeldsen

Læserbrev, Amtsavisen, 18. december 2023

De besværlige randrusianere

Af Peter Møller Kjeldsen

Læserbrev, Amtsavisen, 13. november 2023

Fortsat fald i befolkningstallet for Randers Kommune

Af Peter Møller Kjeldsen

Byrådets 2. behandling af budget 2024-2027, 12. oktober 2023

Se video af ØSTBROENs indlæg

Læserbrev, Amtsavisen, 4. oktober 2023

Befolkningstal: Væksten, der blev væk

Af Peter Møller Kjeldsen

Læserbrev, Amtsavisen, 10. juli 2023

Skjulte perler

Af Peter Møller Kjeldsen

Byrådsmøde d. 26. juni 2023 – Punkt 222

Tiltag til effektivisering af lokalplanlægning

Byrådsmøde d. 24. april 2023 – Punkt 145 / Byrådsmøde d. 22. maj 2023 – Punkt 182 / Byrådsmøde d. 26. juni 2023 – Punkt 241

Forslag fra Peter Møller Kjeldsen, Østbroen, om hensigtserklæring om fremtidig budgetvedtagelse

Læserbrev, Amtsavisen, 24. april 2023

Fem på stribe

Af Peter Møller Kjeldsen

Byrådsmøde d. 27. marts 2023 – Punkt 76

Anlægsbevilling Justesens Plæne

Byrådsmøde d. 27. marts 2023 – Punkt 77

Fordebat for byudvikling på Brotoften – behandling af høringssvar

Læserbrev, Amtsavisen, 21. februar 2023

Du er, hvad du stemmer

Af Peter Møller Kjeldsen

Læserbrev, Amtsavisen, 23. januar 2023

Naivt at bringe Klimabroen til Christiansborg

Af Peter Møller Kjeldsen

Byrådsmøde 14. november 2022 – Punkt 434

Jordforsynings- og grundstrategi

Byrådsmøde d. 14. november 2022 – Punkt 433

Flodbyen Randers – udmøntning af budget til sekretariatsdrift m.m.

Læserbrev, Amtsavisen, 17. oktober 2022

Skræmmende økonomisk laissez faire

Af Peter Møller Kjeldsen

Byrådsmøde d. 12. september 2022 – Punkt 324

Vedtagelse af Planstrategi 2022

Læserbrev, Amtsavisen, 21. juni 2022

Randers – byen, der glemte at handle

Af Peter Møller Kjeldsen

Byrådsmøde d. 13. juni 2022 – Punkt 245

Flodlejet: Godkendelse af forundersøgelse og den videre proces

Læserbrev, Amtsavisen, 12. april 2022

Klimabroens dæmning spærrer Gudenås oprindelige vej til Randers Fjord

Af Peter Møller Kjeldsen

Læserbrev, Amtsavisen, 8. februar 2022

Beregningerne der blev væk

Af Peter Møller Kjeldsen

Læserbrev, Amtsavisen, 8. november 2021

Klimabroen – et delprojekt

Af Peter Møller Kjeldsen

Læserbrev, Amtsavisen, 4. november 2021

Østbroen og trafikken: Nu med fakta fra Vejdirektoratet

Af Peter Møller Kjeldsen

Læserbrev, Amtsavisen, 1. november 2021

Hvem siger, at byrådet sover?

Af Peter Møller Kjeldsen

Artikel, Amtsavisen, 28. oktober 2021

Analyse: Derfor rykker Østbroen ind i Randers Byråd

Læserbrev, Amtsavisen, 27. september 2021

Klimabroens lånte fjer

Af Peter Møller Kjeldsen

Læserbrev, Amtsavisen, 26. februar 2021

Aalborg kan – hvorfor kan Randers ikke?

Af Peter Møller Kjeldsen

Læserbrev, Amtsavisen, 14. februar 2021

Der er noget galt i Randers

Af Peter Møller Kjeldsen

Læserbrev, Amtsavisen, 16. november 2020

Klimabroen og Østbroen

Af Peter Møller Kjeldsen