POL – Solceller – drøftelse

Byrådsmøde 26. juni 2023 – Punkt 254 Forslag fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om behandling af udvalgssag – Selskab for solceller

POL – Fælles forslag Nordic Waste

Byrådsmøde d. 24. april 2023 – Punkt 143 / Byrådsmøde d. 26. juni 2023 – Punkt 244 Forslag fra Bjarne Overmark, Beboerlisten, Anker Boje, Socialdemokratiet, Bo Vestergaard, Det Konservative Folkeparti, Erik Bo Andersen, Østbroen og Frida Valbjørn Christensen, Enhedslisten, om Nordic Waste

POL – Støjkort og støjmålinger

Byrådsmøde d. 24. april 2023 – Punkt 149 / Byrådsmøde d. 22. maj 2023 / Byrådsmøde d. 26. juni 2023 Forslag fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om udarbejdelse af støjkort og støjmålinger

LB – Er fornuften væk

Læserbrev, Amtsavisen, 6. juni 2023 Er fornuften væk omkring Ringboulevarden, fordi man har lavet en konstitueringsaftale? Af Erik Bo Andersen

POL – Fraværsstatistik

Byrådsmøde d. 27. marts 2023 – Punkt 101 / Byrådsmøde d. 24. april 2023 – Punkt 134 / Byrådsmøde d. 22. maj 2023 – Punkt 178 Spørgsmål fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om fraværsstatistik

POL – Forslag om badesø i Nordbyen

Byrådsmøde d. 27. marts 2023 – Punkt 102 / Byrådsmøde d. 24. april 2023 – Punkt 133 Forslag fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om badesø i Nordbyen