Væksten der blev væk
 
Der fortælles mange historier om at Randers befolkningstal er i vækst, specielt i sammenhæng med Flodbyen Randers.
 
Desværre tegner de officielle tal fra Danmarks Statistik et helt andet billede af befolkningsudviklingen i Randers: Hvis man ser bort fra stigningen i antallet af ukrainske statsborgere, der er kommet til Randers efter Ruslands invasion af Ukraine, og udviklingen under og umiddelbart efter Covid-19, har der ikke været nævneværdig vækst i Randers befolkning siden 2017.
 
Sammenholdt med de mange ledige lejeboliger, både i Randers samt i Århus og Aalborg, bør dette give anledning til alvorlige overvejelser omkring planerne for Flodbyen Randers.
 
Vækst er godt – men urealistisk spin om vækst er farlig!
 
Kilde: Grafen er lavet baseret på tal fra hhv. FOLK1A og FOLK1B i Statistikbanken hos Danmarks Statistik.

Nedenfor ses tilsvarende grafer for forskellige aldersgrupper, hhv. 0-69  år, over 70 år, 0-74 år, over 75 år, 0-79 år og over 80 år. Som det ses har udviklingen i de øvre aldersgrupper været relativt stabil, også henover perioden under og efter Covid-19, hvorimod udviklingen i den øvrige befolkning viste vækst under og efter Covid-19, som adskiller sig fra den langsigtede nedadgående trend i størrelsen af disse grupper.