Pressemeddelelse fra Miljøministeriet, 15. juni 2023

5,7 mia. kr. skal bringe livet tilbage i danske vandløb, kystvande og søer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *