ØSTBROEN

Nedenfor er der links til aktuelle politiske sager, artikler, læserbreve (både Østbroens egne og udvalgte læserbreve fra andre), videoer m.m. Links er sorteret i kronologisk rækkefølge, således at de nyeste links findes øverst og de ældste links nederst. 

Læserbrev, Amtsavisen, 4. juli 2024

Kan man lave gæstesejlerpladser i centrum af Randers?

Af Bo Ratz Larsen (Konservative), på vegne af Lars Axel Nielsen (LA), Peter Møller Kjeldsen, Erik Bo Andersen (Østbroen) og Christian Boldsen (Konservative)

Læserbrev, Amtsavisen, 20. juni 2024

Byrådsmøder med plads til forbedring

Af Erik Bo Andersen

Byrådsmøde d. 29. april 2024 – Punkt 193 / Byrådsmøde d. 21. maj 2024 – 230 / Byrådsmøde d. 17. juni 2024 – Punkt 280

Forslag fra Peter Møller Kjeldsen, Østbroen, om kommunens ikke-disponerede kassebeholdning

Byrådsmøde d. 29. april 2024 – Punkt 192 / Byrådsmøde d. 21. maj 2024 – Punkt 229 / Byrådsmøde d. 17. juni 2024 – Punkt 279

Anmodning fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om lejeledighedsopgørelse 2024

Byrådsmøde d. 29. april 2024 – Punkt 190 / Byrådsmøde d. 21. maj 2024 – Punkt 227 / Byrådsmøde d. 17. juni 2024 – Punkt 277

Forslag fra Erik Bo Andersen, Østbroen, vedr. portnerbygningen i Sporbyen

Læserbrev, Amtsavisen, 11. juni 2024

Budgetter er kedelige

Af Peter Møller Kjeldsen

Læserbrev, Amtsavisen, 19. marts 2024

Lån er ikke opsparing

Af Erik Bo Andersen

Byrådsmøde d. 29. januar 2024 – Punkt 35 / Byrådsmøde d. 26. februar 2024 – Punkt 79 / Byrådsmøde d. 18. marts 2024 – Punkt 115

Anmodning fra Peter Møller Kjeldsen, Østbroen, om drøftelse af forslag om håndtering af lægefaglige vurderinger af funktionsnedsættelser

Læserbrev, Amtsavisen, 15. februar 2024

Klimabroen og dæmning er i strid med lovgivningen

Af Erik Bo Andersen

Læserbrev, Randers Netavis, 9. februar 2024

Cirkus Klimabroen

Af Erik Bo Andersen

Artikel, TV2 Østjylland, 8. februar 2024

Elsket naturområde fredet – men formand frygter for fremtiden

Læserbrev, News Netavis Randers, 7. februar 2024

I Randers kan forligspartierne ligeså godt stille op under en fælles liste til Kommunalvalget i 2025

Af Erik Bo Andersen

Læserbrev, News Netavis Randers, 5. februar 2024

Randers Byråd på vej til en 7UP

Af Erik Bo Andersen

Byrådsmøde d. 27. november 2023 – Punkt 387 / Byrådsmøde d. 18. december 2023 – Punkt 425 / Byrådsmøde 29. januar 2024 – Punkt 22

Forslag fra Peter Møller Kjeldsen, Østbroen, om anden vurdering vedrørende Rismøllegadekvarteret

Læserbrev, Amtsavisen, 29. januar 2024

Ny Dronningborghal: Budget reduceret med 15,4 millioner kroner

Af Peter Møller Kjeldsen

Artikel, Din Avis Randers, 24. januar 2024

Udløser ny ringvej i Dronningborg det næste jordskred?

Læserbrev, Amtsavisen, 23. januar 2024

Nordic Waste: Hvem har ansvaret?

Af Peter Møller Kjeldsen

Læserbrev, Amtsavisen, 15. januar 2024

Afklaring af vigtigt spørgsmål mangler stadig

Af Jørn Jensen

Artikel, Din Avis Randers, 19. december 2023

Firma skred fra jordskred – nu lukkes landevej i månedsvis

Artikel, TV2 Østjylland, 19. december 2023

Hastemøde: Arbejdet på Nordic Waste stoppet med ét minuts varsel

Læserbrev, Amtsavisen, 19. december 2023

Klimabroen: Danmarks dyreste cykelsti

Af Jørgen Andersen

Læserbrev, Amtsavisen, 18. december 2023

De besværlige randrusianere

Af Peter Møller Kjeldsen

Punkt 180 på Miljø- og Teknikudvalgets dagsorden d. 28. november

Teknisk forundersøgelse af Klimabroforbindelsen – afrapportering

Østbroen på vej mod KV25

Facebook opslag

Læserbrev, Amtsavisen, 13. november 2023

Fortsat fald i befolkningstallet for Randers Kommune

Af Peter Møller Kjeldsen

Mandag d. 20. november kl. 19.00 i Helligåndshuset

Medlemsmøde i Østbroen

Facebook opslag

Byrådets 2. behandling af budget 2024-2027, 12. oktober 2023

Se video af ØSTBROENs indlæg

Læserbrev, Amtsavisen, 4. oktober 2023

Befolkningstal: Væksten, der blev væk

Af Peter Møller Kjeldsen

Artikel, DR, tirsdag d. 15. august 2023

10.000 lejeboliger står tomme i Aarhus

Offentligt møde tirsdag d. 22. august kl 19 i Fritidscentret:

Fremtidens kollektive trafik i Randers Kommune – med oplæg fra Midttrafik

Læserbrev, Amtsavisen, 10. juli 2023

Skjulte perler

Af Peter Møller Kjeldsen

Læserbrev, Amtsavisen, 7. juli 2023

Skab et rigtigt bymiljø i Flodbyen

Byrådsmøde d. 26. juni 2023 – Punkt 222

Tiltag til effektivisering af lokalplanlægning

Byrådsmøde d. 26. juni 2023 – Punkt 209

Aftale om drift af skøjtebanen

Byrådsmøde d. 26. juni 2023 – Punkt 202

Endelig behandling af uddannelsespolitik

Byrådsmøde d. 24. april 2023 – Punkt 149 / Byrådsmøde d. 22. maj 2023 / Byrådsmøde d. 26. juni 2023

Forslag fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om udarbejdelse af støjkort og støjmålinger

Byrådsmøde d. 24. april 2023 – Punkt 145 / Byrådsmøde d. 22. maj 2023 – Punkt 182 / Byrådsmøde d. 26. juni 2023 – Punkt 241

Forslag fra Peter Møller Kjeldsen, Østbroen, om hensigtserklæring om fremtidig budgetvedtagelse

Pressemeddelelse fra Miljøministeriet, 15. juni 2023

5,7 mia. kr. skal bringe livet tilbage i danske vandløb, kystvande og søer

Artikel, CleantechWatvh, 14. juni 2023

Borgmester om affaldssortering: Lad robotterne komme til

Læserbrev, Amtsavisen, 6. juni 2023

Er fornuften væk omkring Ringboulevarden, fordi man har lavet en konstitueringsaftale?

Af Erik Bo Andersen

Læserbrev, Amtsavisen, 6. juni 2023

Flodbyen Randers uden flod

Af Jørgen Andersen

Læserbrev, Jyllands-Posten, 30. maj 2023

Partidisciplin eller sund fornuft?

Af Jørgen Andersen

Byrådsmøde d. 27. marts 2023 – Punkt 101 / Byrådsmøde d. 24. april 2023 – Punkt 134 / Byrådsmøde d. 22. maj 2023 – Punkt 178

Spørgsmål fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om fraværsstatistik

Læserbrev, Amtsavisen, 24. april 2023

Fem på stribe

Af Peter Møller Kjeldsen

Byrådsmøde d. 27. marts 2023 – Punkt 102 / Byrådsmøde d. 24. april 2023 – Punkt 133

Forslag fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om badesø i Nordbyen

Læserbrev, Amtsavisen, 4. april 2023

Derfor skal Brotoften have supermarked og p-hus

Af Jørn Jensen

Læserbrev, Amtsavisen, 31. marts 2023

Hverken hoved eller hale i den økonomiske prioritering

Af Erik Bo Andersen

Læserbrev, Jyllands-Posten, 30. marts 2023

Hverken hoved eller hale i den økonomiske prioritering

Af Erik Bo Andersen

Byrådsmøde d. 27. marts 2023 – Punkt 76

Anlægsbevilling Justesens Plæne

Byrådsmøde d. 27. marts 2023 – Punkt 77

Fordebat for byudvikling på Brotoften – behandling af høringssvar

Artikel, Jyllands-Posten, 26. marts 2023

V og S topper listen: Se hvilke byrødder, der har mest fravær

Læserbrev, Amtsavisen, 7. marts 2023

Socialdemokratiets påstand: Manuel affaldshåndtering slår robotteknologi

Af Erik Bo Andersen

Læserbrev, Jyllands-Posten, 6. marts 2023

Socialdemokratisk påstand er »lige til affaldsspanden«

Af Erik Bo Andersen

Læserbrev, Amtsavisen, 3. marts 2023

I Østbroen finder vi menneskeliv lige meget værd

Af Erik Bo Andersen

Byrådsmøde d. 27. februar 2023 – Punkt 49

Forslag til revideret økonomisk politik for Randers Kommune

Læserbrev, Amtsavisen, 21. februar 2023

Du er, hvad du stemmer

Af Peter Møller Kjeldsen

Byrådsmøde d. 30. januar 2023 – Punkt 30

Anmodning fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om lejeledighedsopgørelse

Byrådsmøde 30. januar 2023 – Punkt 11

Planstrategi 2022 – Indsendte bemærkninger

Læserbrev, Amtsavisen, 23. januar 2023

Naivt at bringe Klimabroen til Christiansborg

Af Peter Møller Kjeldsen

Læserbrev, Jyllands-Posten, 20. januar 2023

Erik Bo Andersen: »Jeg kan godt forstå, at borgmesteren er bedrøvet«

Af Erik Bo Andersen

Læserbrev, Amtsavisen, 13. januar 2023

Borgmesterens næse får Pinocchios næse til at se lille ud

Af Erik Bo Andersen

Læserbrev, Amtsavisen, 21. december 2022

Gylden mulighed for ny bro

Af Jørn Jensen

Læserbrev, Jyllands-Posten, 28. november 2022

Glædelig jul: Klimabroen koster skatteborgerne ekstraregning på 80 mio kr.

Af Erik Bo Andersen

Artikel, Jyllands-Posten, 28. november 2022

Her vil Randers Kommune prioritere køb og salg af jord

Byrådsmøde d. 10. oktober 2022 – Punkt 411 / Byrådsmøde d. 14. november 2022 – Punkt 458

Forslag fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om vækststrategi for Randers Kommune samt afholdelse af erhvervskonference

Byrådsmøde d. 12. september 2022 – Punkt 355 / Byrådsmøde d. 10. oktober 2022 – Punkt 407 / Byrådsmøde d. 14. november 2022 – Punkt 457

Forslag fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om samling af materiale om Østbroen på kommunens hjemmeside

Byrådsmøde 12. september 2022 – Punkt 348 / Byrådsmøde d. 10. oktober 2022 – Punkt 401 / Byrådsmøde d. 14. november 2022 – Punkt 456

Anmodning fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om redegørelse for vandkvaliteten i Gudenåen

Byrådsmøde d. 12. september 2022 – Punkt 349 / Byrådsmøde d. 10. oktober 2022 – Punkt 402 / Byrådsmøde d. 14. november 2022 – Punkt 455

Spørgsmål fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om Klimabroen

Byrådsmøde d. 12. september 2022 – Punkt 350 / Byrådsmøde d. 10 oktober 2022 – Punkt 403 / Byrådsmøde d. 14. november 2022 – Punkt 454

Forslag fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om § 40 vejbyggelinjer langs Clausholmvej

Byrådsmøde d. 12. september 2022 – Punkt 310 / Byrådsmøde d. 10. oktober 2022 – Punkt 404 / Byrådsmøde d. 14. november 2022 – Punkt 453

Forslag fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om fredning af hele Bækkestien

Byrådsmøde 14. november 2022 – Punkt 434

Jordforsynings- og grundstrategi

Byrådsmøde d. 14. november 2022 – Punkt 433

Flodbyen Randers – udmøntning af budget til sekretariatsdrift m.m.

Læserbrev, Amtsavisen, 17. oktober 2022

Skræmmende økonomisk laissez faire

Af Peter Møller Kjeldsen

Byrådsmøde d. 13. oktober 2022 – Punkt 421

2. behandling af budget 2023-26

Byrådsmøde d. 10. oktober 2022 – Punkt 381

Klimapartnerskab med Verdo Vand A/S

Byrådsmøde d. 10. oktober 2022 – Punkt 380

Klimapartnerskabsaftale med forsyningsselskabet VERDO

Læserbrev, Jyllands-Posten, 8. oktober 2022

Hvilke lokale folketingskandidater arbejder for en Østbro og bedre infrastruktur i Randers?

Af Erik Bo Andersen

Byrådsmøde d. 12. september 2022 – Punkt 324

Vedtagelse af Planstrategi 2022

Læserbrev, Jyllands-Posten, 6. juli 2022

»Der er ingen faktuel data til at understøtte påstanden«

Af Erik Bo Andersen

Læserbrev, Amtsavisen, 21. juni 2022

Randers – byen, der glemte at handle

Af Peter Møller Kjeldsen

Byrådsmøde d. 13. juni 2022 – Punkt 275 / Byrådsmøde d. 20. juni 2022 – Punkt 289

Forslag fra en række partier og lister i byrådet om skolevægring

Byrådsmøde d. 13. juni 2022 – Punkt 279 / Byrådsmøde d. 20. juni 2022 – Punkt 288

Forslag fra en række partier og lister om undersøgelse af Jobcenter Randers

Byrådsmøde d. 16. maj 2022 – Punkt 226 / Byrådsmøde d. 13. juni 2022 – Punkt 270

Forslag fra Erik Bo Andersen, Østbroen, vedr. Bækkestiens fredning

Byrådsmøde d. 16. maj 2022 – Punkt 224 / Byrådsmøde d. 13. juni 2022 – Punkt 268

Spørgsmål fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om Klimabroen

Byrådsmøde d. 16. maj 2022 – Punkt 223 / Byrådsmøde d. 13. juni 2022 – Punkt 267

Forslag fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om § 40 vejbyggelinjer langs Clausholmvej

Byrådsmøde d. 13. juni 2022 – Punkt 245

Flodlejet: Godkendelse af forundersøgelse og den videre proces

Læserbrev, Jyllands-Posten, 7. juni 2022

Er det woke-ismen, der har gjort sit indtog?

Af Klaus Riisberg

Artikel, Jyllandsposten, 21. maj 2022

Snart kan dine børn risikere at få langt i børnehave

Byrådsmøde d. 16. maj 2022 – Punkt 208

Anlægsbevilling til Ny Havnevej

Byrådsmøde d. 16. maj 2022 – Punkt 206

Midler til forundersøgelser af klimabroen nord for fjorden

Byrådsmøde d. 16. maj 2022 – Punkt 205

P-info i Randers Midtby

Byrådsmøde d. 25. april 2022 – Punkt 187

Spørgsmål fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om Clausholmvej

Byrådsmøde d. 25. april 2022 – Punkt 186

Forslag fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om Østbrolinjen

Læserbrev, Amtsavisen, 12. april 2022

Klimabroens dæmning spærrer Gudenås oprindelige vej til Randers Fjord

Af Peter Møller Kjeldsen

Byrådsmøde d. 21. marts 2022 – Punkt 146

Anmodning fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om boligledighedsopgørelse

Byrådsmøde d. 28. februar 2022 – Punkt 104

Styrket kommunikation, identitet og markedsføring af Nordbyen

Læserbrev, Amtsavisen, 8. februar 2022

Beregningerne der blev væk

Af Peter Møller Kjeldsen

Byrådsmøde d. 31. januar 2022 – Punkt 77

Svar til Ankestyrelsen vedr. klage af Erik Bo Andersen

Læserbrev, Amtsavisen, 17. december 2021

Jeg er konservativ af hele mit hjerte, men …

Af Christina Kjærsgaard

Læserbrev, Amtsavisen, 16. december 2021

Åbent brev til Daniel Madié – de nødvendige spørgsmål

Læserbrev, Amtsavisen, 13. december 2021

Amtsavisen bør undskylde

Artikel, Jyllands-Posten, 18. november 2021

Flere kendte personligheder blev valgt ind i byråd

Artikel, Jyllands-Posten, 17. november 2021

Alle stemmer er talt op: Her er valgets tabere og vindere 

Artikel, Jyllands-Posten, 17. november 2021

Erik Bo Andersen har blandede følelser trods succes-valg

Artikel, Jyllands-Posten, 17. november 2021

Røde Romario scorede stemmer på modstand mod klimabro

Læserbrev, Amtsavisen, 8. november 2021

Klimabroen – et delprojekt

Af Peter Møller Kjeldsen

Læserbrev, Amtsavisen, 4. november 2021

Østbroen og trafikken: Nu med fakta fra Vejdirektoratet

Af Peter Møller Kjeldsen

Læserbrev, Amtsavisen, 1. november 2021

Hvem siger, at byrådet sover?

Af Peter Møller Kjeldsen

Artikel, Amtsavisen, 28. oktober 2021

Analyse: Derfor rykker Østbroen ind i Randers Byråd

Læserbrev, Amtsavisen, 5. oktober 2021

Udsigten fra Østbroen

Af Erik Blok Andersen

Læserbrev, Amtsavisen, 27. september 2021

Klimabroens lånte fjer

Af Peter Møller Kjeldsen

Læserbrev, Amtsavisen, 21. september 2021

Udvikling af den nordøstlige del af Randers Kommune

Af Erik Blok Andersen

Læserbrev, Amtsavisen, 28. maj 2021

Kristrup – en bydel under afvikling

Af Christina Lindholm

Læserbrev, Amtsavisen, 20. april 2021

Bækkestien har altid været i fare

Af Erik Bo Andersen

Læserbrev, Amtsavisen, 26. marts 2021

Østbroen – Ny liste til KV21 vil en anden vej med mere liv på vandet og på land

Af Erik Bo Andersen

Læserbrev, Amtsavisen, 21. marts 2021

Klimabåndet – nej tak!

Af Jørn Jensen

Læserbrev, Amtsavisen, 26. februar 2021

Aalborg kan – hvorfor kan Randers ikke?

Af Peter Møller Kjeldsen

Læserbrev, Amtsavisen, 22. februar 2021

Østbroen – tværpolitisk samarbejde

Af Erik Bo Andersen

Artikel, TV2 Østjylland, 15. februar 2021

Nyt parti har ét krav: En Østbro til Randers

Læserbrev, Amtsavisen, 14. februar 2021

Der er noget galt i Randers

Af Peter Møller Kjeldsen

Læserbrev, Amtsavisen, 20. januar 2021

Riget fattes penge – infrastrukturen lider

Af Erik Bo Andersen

Læserbrev, Amtsavisen, 10. december 2020

Klimabro på tro, håb og med lukkede øjne

Af Jørgen Andersen

Læserbrev, Amtsavisen, 16. november 2020

Klimabroen og Østbroen

Af Peter Møller Kjeldsen

Læserbrev, Amtsavisen, 8. oktober 2020

Byen til Vandet og klimabroen er Kejserens nye klæder

Af Erik Bo Andersen

Artikel, Amtsavisen, 24. august 2020

Opdateret: Bækkestien er ikke i spil – lige nu