POL – Solceller – drøftelse

Byrådsmøde 26. juni 2023 – Punkt 254 Forslag fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om behandling af udvalgssag – Selskab for solceller

POL – Fælles forslag Nordic Waste

Byrådsmøde d. 24. april 2023 – Punkt 143 / Byrådsmøde d. 26. juni 2023 – Punkt 244 Forslag fra Bjarne Overmark, Beboerlisten, Anker Boje, Socialdemokratiet, Bo Vestergaard, Det Konservative Folkeparti, Erik Bo Andersen, Østbroen og Frida Valbjørn Christensen, Enhedslisten, om Nordic Waste

POL – Støjkort og støjmålinger

Byrådsmøde d. 24. april 2023 – Punkt 149 / Byrådsmøde d. 22. maj 2023 / Byrådsmøde d. 26. juni 2023 Forslag fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om udarbejdelse af støjkort og støjmålinger

POL – Hensigtserklæring – Fremtidig Budgetvedtagelse

Byrådsmøde d. 24. april 2023 – Punkt 145 / Byrådsmøde d. 22. maj 2023 – Punkt 182 / Byrådsmøde d. 26. juni 2023 – Punkt 241 Forslag fra Peter Møller Kjeldsen, Østbroen, om hensigtserklæring om fremtidig budgetvedtagelse