Byrådsmøde d. 29. januar 2024 – Punkt 35 / Byrådsmøde d. 26. februar 2024 – Punkt 79 / Byrådsmøde d. 18. marts 2024 – Punkt 115

Anmodning fra Peter Møller Kjeldsen, Østbroen, om drøftelse af forslag om håndtering af lægefaglige vurderinger af funktionsnedsættelser

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *