EKSTERNE LINKS

Alle de nedenstående links er links til rapporter på eksterne hjemmesider. Vi kan derfor ikke garantere, at de bliver ved med at virke – men vi hører gerne, hvis der er problemer:
 • Kraka lavede i 2018 en rapport, som sammenlignede en række potentielle infrastruktur investeringer i Danmark. Østbroen lå nummer 1 på listen over projekter, vurderet ud fra beregnet intern rente: HTTP://KRAKA.DK/SITES/DEFAULT/FILES/PUBLIC/NOTAT_OM_INFRASTRUKTURPROJEKTER_1.PDF
 • Cowi lavede i Januar 2020 en samfundsøkonomisk analyse af Klimabroen (baseret på en simplificeret udgave af den såkaldte Teresa model), som siden December 2020 har kunnet findes via dette link på Randers Kommunes hjemmeside*: HTTPS://WWW.RANDERS.DK/MEDIA/27935/18-SAMFUNDSOEKONOMISK-ANALYSE-AF-KLIMABROEN-COWI.PDF 
 • Cowi lavede i Januar 2017 en samfundsøkonomisk analyse af Østbroen (baseret på den såkaldte Teresa model), som siden December 2020 har kunnet findes via dette link på Randers Kommunes hjemmeside*: HTTPS://WWW.RANDERS.DK/MEDIA/27927/9-SAMFUNDSOEKONOMISK-ANALYSE-AF-OESTBROFORBINDELSEN-COWI.PDF
 • Transportministeriet, Vejdirektoratet og Randers Kommune udgav i fællesskab i 2013 en analyse af evt. brugerbetaling i forbindelse med en Østbro: HTTPS://WWW.RANDERS.DK/MEDIA/12282/OESTLIG-FJORDFORBINDELSE.PDF
 • Cowi lavede i 2008 en samfundsøkonomisk analyse af Østbroen: HTTP://DITRANDERS.DK/ARKIV/COWIBRORAPPORT.PDF
 • Århus Amt startede i 2006 et VVM arbejde omkring en ny forbindelse over Randers Fjord, som Randers Kommune siden overtog ansvaret for. Dette mundede ud i en VVM redegørelse, som bl.a. vurderede forskellige forbindelser mellem Hadsundvej og Udbyhøjvej.VVM redegørelsen giver en klokkeklar anbefaling om, at man skal vælge en forbindelse, der går nord om Dronningborgskoven (Alternativ 2). Samtidigt anbefales det at man ikke arbejder videre med en linjeføring syd om Dronningborgskoven (Alternativ 4). De detaljerede argumenter kan findes på hhv. side 21 og 25 i VVM redegørelsen. Vi har desværre ikke kunnet finde VVM redegørelsen på Randers Kommunes hjemmeside, men den er heldigvis tilgængelig via dette link, hvorfra den kan downloades som pdf-fil: HTTPS://DOCPLAYER.DK/47515227-NY-FORBINDELSE-OVER-RANDERS-FJORD.HTML.
 • Randers Kommune har lagt en del rapporter frem på kommunens hjemmeside under overskriften “Processen indtil nu”, herunder de rapporter, der ovenfor er markeret med et “*”. Det er vigtigt at være opmærksom på, at datoerne der står på denne hjemmeside er datoerne for, hvornår rapporterne er blevet udarbejdet. Desværre er mange af rapporterne, som der er meget relevante for Klimabroen – herunder de ovennævnte samfundsøkonomiske analyser for Klimabroen og Østbroen, samt trafikanalyser – først blevet lagt lagt frem i December 2020, midt i en igangværende høring om “Infrastrukturplan 2020”, og længe efter at høringerne om “Ny Havnevej” og “Udviklingsplan for Flodbyen Randers – Byen til Vandet” forlængst var overstået. Linket til denne oversigt kan findes HER.
 • Der er et meget interessant projekt i gang i Aalborg omkring en 3. Limfjordsforbindelse, som på mange måder minder om Østbroen – bortset fra at projektet er væsentligt større (6,8 mia i 2017 priser – kan ses HER), og forrentningen er lavere (jf. ovennævnte sammenligning som Kraka lavede i 2018 – kan også ses HER) end de tilsvarende tal for Østbroen. Link til info om projektet kan findes HER.
 
Der er andre relevante rapporter, som vi har fået adgang til via aktindsigt hos Randers Kommune, men som desværre ikke er tilgængelige online – f.eks:
 • “Østlig Randers Fjord forbindelse – Analyse af perspektiverne i en reduceret løsning”, Sweco, Randers Kommune og Vejdirektoratet, oktober 2016″
  • “Østlig Randers Fjord forbindelse – Analyse af perspektiverne i en reduceret løsning – Bilag 1 Tilpasning til den forventede trafik, sammenfatning”, Sweco, Randers Kommune og Vejdirektoratet, august 2016