POLITISKE SAGER (dagsordens punkter)

Her ses udvalgte sager fra byrådet og politiske udvalg.

Byrådsmøde d. 27. november 2023 – Punkt 387 / Byrådsmøde d. 18. december 2023 – Punkt 425 / Byrådsmøde 29. januar 2024 – Punkt 22

Forslag fra Peter Møller Kjeldsen, Østbroen, om anden vurdering vedrørende Rismøllegadekvarteret

Punkt 180 på Miljø- og Teknikudvalgets dagsorden d. 28. november

Teknisk forundersøgelse af Klimabroforbindelsen – afrapportering

Offentligt møde tirsdag d. 22. august kl 19 i Fritidscentret:

Fremtidens kollektive trafik i Randers Kommune – med oplæg fra Midttrafik

Byrådsmøde d. 26. juni 2023 – Punkt 222

Tiltag til effektivisering af lokalplanlægning

Byrådsmøde d. 26. juni 2023 – Punkt 209

Aftale om drift af skøjtebanen

Byrådsmøde d. 26. juni 2023 – Punkt 202

Endelig behandling af uddannelsespolitik

Byrådsmøde d. 24. april 2023 – Punkt 149 / Byrådsmøde d. 22. maj 2023 / Byrådsmøde d. 26. juni 2023

Forslag fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om udarbejdelse af støjkort og støjmålinger

Byrådsmøde d. 24. april 2023 – Punkt 145 / Byrådsmøde d. 22. maj 2023 – Punkt 182 / Byrådsmøde d. 26. juni 2023 – Punkt 241

Forslag fra Peter Møller Kjeldsen, Østbroen, om hensigtserklæring om fremtidig budgetvedtagelse

Byrådsmøde d. 27. marts 2023 – Punkt 101 / Byrådsmøde d. 24. april 2023 – Punkt 134 / Byrådsmøde d. 22. maj 2023 – Punkt 178

Spørgsmål fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om fraværsstatistik

Byrådsmøde d. 27. marts 2023 – Punkt 102 / Byrådsmøde d. 24. april 2023 – Punkt 133

Forslag fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om badesø i Nordbyen

Byrådsmøde d. 27. marts 2023 – Punkt 76

Anlægsbevilling Justesens Plæne

Byrådsmøde d. 27. marts 2023 – Punkt 77

Fordebat for byudvikling på Brotoften – behandling af høringssvar

Byrådsmøde d. 27. februar 2023 – Punkt 49

Forslag til revideret økonomisk politik for Randers Kommune

Byrådsmøde d. 30. januar 2023 – Punkt 30

Anmodning fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om lejeledighedsopgørelse

Byrådsmøde 30. januar 2023 – Punkt 11

Planstrategi 2022 – Indsendte bemærkninger

Byrådsmøde d. 10. oktober 2022 – Punkt 411 / Byrådsmøde d. 14. november 2022 – Punkt 458

Forslag fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om vækststrategi for Randers Kommune samt afholdelse af erhvervskonference

Byrådsmøde d. 12. september 2022 – Punkt 355 / Byrådsmøde d. 10. oktober 2022 – Punkt 407 / Byrådsmøde d. 14. november 2022 – Punkt 457

Forslag fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om samling af materiale om Østbroen på kommunens hjemmeside

Byrådsmøde 12. september 2022 – Punkt 348 / Byrådsmøde d. 10. oktober 2022 – Punkt 401 / Byrådsmøde d. 14. november 2022 – Punkt 456

Anmodning fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om redegørelse for vandkvaliteten i Gudenåen

Byrådsmøde d. 12. september 2022 – Punkt 349 / Byrådsmøde d. 10. oktober 2022 – Punkt 402 / Byrådsmøde d. 14. november 2022 – Punkt 455

Spørgsmål fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om Klimabroen

Byrådsmøde d. 12. september 2022 – Punkt 350 / Byrådsmøde d. 10 oktober 2022 – Punkt 403 / Byrådsmøde d. 14. november 2022 – Punkt 454

Forslag fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om § 40 vejbyggelinjer langs Clausholmvej

Byrådsmøde d. 12. september 2022 – Punkt 310 / Byrådsmøde d. 10. oktober 2022 – Punkt 404 / Byrådsmøde d. 14. november 2022 – Punkt 453

Forslag fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om fredning af hele Bækkestien

Byrådsmøde 14. november 2022 – Punkt 434

Jordforsynings- og grundstrategi

Byrådsmøde d. 14. november 2022 – Punkt 433

Flodbyen Randers – udmøntning af budget til sekretariatsdrift m.m.

Byrådsmøde d. 13. oktober 2022 – Punkt 421

2. behandling af budget 2023-26

Byrådsmøde d. 10. oktober 2022 – Punkt 381

Klimapartnerskab med Verdo Vand A/S

Byrådsmøde d. 10. oktober 2022 – Punkt 380

Klimapartnerskabsaftale med forsyningsselskabet VERDO

Byrådsmøde d. 12. september 2022 – Punkt 324

Vedtagelse af Planstrategi 2022

Byrådsmøde d. 13. juni 2022 – Punkt 275 / Byrådsmøde d. 20. juni 2022 – Punkt 289

Forslag fra en række partier og lister i byrådet om skolevægring

Byrådsmøde d. 13. juni 2022 – Punkt 279 / Byrådsmøde d. 20. juni 2022 – Punkt 288

Forslag fra en række partier og lister om undersøgelse af Jobcenter Randers

Byrådsmøde d. 16. maj 2022 – Punkt 226 / Byrådsmøde d. 13. juni 2022 – Punkt 270

Forslag fra Erik Bo Andersen, Østbroen, vedr. Bækkestiens fredning

Byrådsmøde d. 16. maj 2022 – Punkt 224 / Byrådsmøde d. 13. juni 2022 – Punkt 268

Spørgsmål fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om Klimabroen

Byrådsmøde d. 16. maj 2022 – Punkt 223 / Byrådsmøde d. 13. juni 2022 – Punkt 267

Forslag fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om § 40 vejbyggelinjer langs Clausholmvej

Byrådsmøde d. 13. juni 2022 – Punkt 245

Flodlejet: Godkendelse af forundersøgelse og den videre proces

Byrådsmøde d. 16. maj 2022 – Punkt 208

Anlægsbevilling til Ny Havnevej

Byrådsmøde d. 16. maj 2022 – Punkt 206

Midler til forundersøgelser af klimabroen nord for fjorden

Byrådsmøde d. 16. maj 2022 – Punkt 205

P-info i Randers Midtby

Byrådsmøde d. 25. april 2022 – Punkt 187

Spørgsmål fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om Clausholmvej

Byrådsmøde d. 25. april 2022 – Punkt 186

Forslag fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om Østbrolinjen

Byrådsmøde d. 21. marts 2022 – Punkt 146

Anmodning fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om boligledighedsopgørelse

Byrådsmøde d. 28. februar 2022 – Punkt 104

Styrket kommunikation, identitet og markedsføring af Nordbyen

Byrådsmøde d. 31. januar 2022 – Punkt 77

Svar til Ankestyrelsen vedr. klage af Erik Bo Andersen