Byrådsmøde d. 21. marts 2022 – Punkt 147

Anmodning fra Christina Kjærsgaard, Østbroen, om fornyet behandling og politisk drøftelse om støtten/breddeidrætspuljen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *