Byrådsmøde d. 5. december 2022 – Punkt 481

Forslag til ny procedure for udvalgsbehandling af lokalplaner og kommuneplantillæg i det åbne land

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *