Byrådsmøde d. 24. april 2023 – Punkt 145 / Byrådsmøde d. 22. maj 2023 – Punkt 182 / Byrådsmøde d. 26. juni 2023 – Punkt 241

Forslag fra Peter Møller Kjeldsen, Østbroen, om hensigtserklæring om fremtidig budgetvedtagelse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *