Byrådsmøde d. 27. februar 2023 – Punkt 35

Initiativer set i lyset af borgertilfredshedsundersøgelsen af Jobcenter Randers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *