ØSTBROEN vs KLIMABROEN

Der er en række faktorer, som gør Østbroen med tilhørende ringvej til den rigtige infrastruktur løsning for Randers:

  • Det er en komplet ringsvejsløsning fra E45 i nord til E45 i syd (i modsætning til Klimabroen, der er et ringvejsløst delprojekt, der forbinder Grenåvej og Udbyhøjvej – uden en samlet plan, og med uafklarede forhold på nordsiden ved Udbyhøjvej og Bækkestien.
  • Den fjerner tung trafik, trængsel, støj og forurening fra byen (i modsætning til Klimabroen, der kun flytter rundt på tung trafik, trængsel, støj og forurening inde i byen)
  • Løser trængselsproblemet de næste mange år på Randers Bro (baseret på realistiske trafikprognoser)
  • Østbroen er ikke meget dyrere end Klimabroen – de sammenligner, der er lagt frem af Randers Kommune, sammenligner ikke “æbler-til-æbler”, da Klimabroen kun udgør første del af et “ringgade” projekt, hvorimod Østbroen indeholder en samlet ringvejsløsning.
  • Østbroen har et meget større vækstpotentiale end Klimabroen: Den åbner op for store arealer til fremtidig byudvikling, og der vil stadigvæk være mulighed for byudvikling ved Randers Havn og klimasikring uden Klimabroen. 
  • Østbroen leverer en fremtidssikret infrastruktur til hele Randers Kommune (i modsætning til Klimabroen der kun flytter rundt på trafikken inde i Randers by)
  • Er ikke afhængig af at Verdo skal flytte fra deres uopsigelige lejemål på havnen (i modsætning til Klimabroen)