ØSTBROENs program ved KV21

ØSTBROENS politiske holdninger skal forstås med udgangspunkt i, at vi er en lokalpolitisk liste, som er kommet til verden på grund af vores mærkesag: Randers Kommune skal arbejde for en Østbro med en komplet ringforbindelse, og at planerne om den såkaldte Klimabro med “en halv ringgade løsning” skal droppes.

Vi lavede op til KV21 et program bestående af en række dokumenter, der beskriver vores holdninger på forskellige områder.  Vi har nedenfor grupperet disse efter hvorvidt de har relation til vores mærkesag eller om de knytter sig til områder uden direkte relation til vores mærkesag.

HOLDNINGER RELATERET TIL ØSTBROENS MÆRKESAG

 

HOLDNINGER PÅ ANDRE OMRÅDER

De holdninger, som vi beskriver nedenfor, er meget ambitiøse, og der vil helt sikkert ikke være råd til at opfylde alle disse på den korte bane. Vi melder disse ud som ønskeseddel fra ØSTBROENs side om, hvad vi gerne vil arbejde for udover vores mærkesag. Gennemførelsen af elementerne på ønskesedlen vil selvfølgeligt skulle gøres indenfor økonomisk ansvarlige rammer, og vil afhænge af, hvorvidt der kan findes politisk flertal i byrådet for disse:

 
Vi vil løbende supplere ovenstående liste med yderligere dokumenter, som beskriver ØSTBROENs ønsker og holdninger.