Byrådsmøde d. 22. maj 2023 – Punkt 187

Forslag fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om afslag på dispensation til støjværn mod Toldbodgade

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *