Byrådsmøde d. 30. januar 2023 – Punkt 30

Anmodning fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om lejeledighedsopgørelse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *