Byrådsmøde d. 12. september 2022 – Punkt 310 / Byrådsmøde d. 10. oktober 2022 – Punkt 404 / Byrådsmøde d. 14. november 2022 – Punkt 453

Forslag fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om fredning af hele Bækkestien

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *