Byrådsmøde d. 14. november 2022 – Punkt 463

Spørgsmål fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om provenu fra jordforsyning til infrastruktur og institutionsbyggeri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *