Byrådsmøde d. 24. april 2023 – Punkt 149 / Byrådsmøde d. 22. maj 2023 / Byrådsmøde d. 26. juni 2023

Forslag fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om udarbejdelse af støjkort og støjmålinger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *